• Nový postup
 • Triko, které zachrání život

  Triko, které
  zachrání život

  „Jde vždy o vteřiny! Díky triku RescueMe
  jsme blíže k záchraně vašeho života.“

  Jiří Brožek
  náčelník Horské služby ČR

 • Triko, které zachrání život2

  Triko, které
  zachrání život

  „Podpora projektu Rescue Me
  je podporou šance na život.“

  MUDr. David Kostka, MBA.
  Generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra

1. Úvod

Systém RescueMe respektuje soukromí všech jednotlivců, kteří jsou jeho členy. Osobní údaje jsou definovány jako jakékoli informace, které se týkají Vás osobně. V tomto prohlášení jsou podrobně uvedena opatření, která používáme pro ochranu vašich osobních údajů při návštěvě našich internetových stránek. Je zde popsáno, jaké osobní údaje shromažďujeme, k jakým účelům je využíváme a jak máte možnost ovlivnit jejich použití. Jsou zde také uvedena opatření, která používáme pro ochranu vašich osobních údajů a způsob, jakým je můžete zkontrolovat a opravit. Přístupem na naše internetové stránky vyjadřujete svůj souhlas s postupy získávání a použití informací, popsanými v tomto prohlášení.

 

2. Získávání informací

Informace získáváme přímo od Vás. Zaregistrujete-li se jako zákazník, shromažďujeme od Vás následující osobní údaje.

 

Údaje o objednateli

 • jméno a příjmení (eventuálně název společnosti)
 • e-mail
 • telefon
 • DIČ
 • adresa – ulice, č.p., PSČ, místo

 

Údaje o členu systému RescueMe

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • bydliště – místo, stát
 • národnost
 • kontaktní telefony na osobu blízkou
 • zdravotní stav

 

Žádné z těchto informací nemusíte zadávat.

 

3. Použití informací

Když nám poskytnete své osobní údaje, jak je uvedeno výše, používáme tyto vaše osobní údaje ke:

 • zpracování Vašich objednávek zboží a služeb
 • komunikaci s Vámi
 • Vašemu informování o nejnovějších produktech či speciálních nabídkách, které by Vás mohly zajímat, pokud jste si zvolili souhlas s členstvím v RescueMe klubu

 

4. Zpřístupnění vašich osobních údajů

Systém RescueMe neprodává a nepronajímá Vaše osobní údaje, ani s nimi nijak jinak neobchoduje. Systém RscueMe může Vaše osobní údaje sdílet pouze s následujícími subjekty:

 • spolupracující subjekty v rámci systému RescueMe
 • složky Zdravotnické záchranné služby, případně integrovaného záchranného systému nebo obdobného systému záchranné služby v České republice nebo zahraničí
 • státní úřady nebo jiné třetí osoby, pokud je to vyžadováno zákonem nebo je to v přiměřené míře nezbytné na ochranu práv, majetku a bezpečnosti jiných osob nebo nás samých.

 

5. Mezinárodní transfer osobních údajů

Na základě skutečnosti, že internet je globální prostředí, používání internetu ke sběru a zpracování osobních údajů nezbytně zahrnuje také přenos dat přes mezinárodní hranice. Proto procházením těchto webových stránek a sdělováním svých osobních údajů souhlasíte s tím, abychom zpracovávali vaše osobní údaje na mezinárodní bázi. Systém RescueMe není omezen na pomoc pouze na území České republiky a Vaše údaje mohou být proto předány záchranným složkám v zahraničí.

 

6. Zabezpečení

Uplatňujeme příslušná bezpečnostní opatření a používáme technické a organizační zabezpečení určené na ochranu Vámi poskytovaných osobních údajů proti náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, zveřejnění nebo použití.

 

7. Vaše práva ohledně vašich osobních údajů

Vaše práva podle platných zákonů mohou zahrnovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu, vymazání nebo blokování takových osobních údajů a právo mít námitky proti určitým způsobům zpracování dat. Pro uplatnění těchto práv je třeba nám napsat písemnou žádost.

 

Vaše RescueMe

partneři projektu:

Odebírat newsletter